Pannon Népfőiskola Taliándörögdön

Mi egy népfőiskola?

„A népfőiskola olyan szabadművelődési intézmény, amely a társadalom megjobbítására irányul az által, hogy tagjai műveltségi színvonalát emeli úgy, hogy személyiségformálást végez. Mindezt egy egész életen át, melynek során a résztvevőket nem kényszeríti anyagi teherviselésre. A népfőiskola továbbá a szabadművelődésnek olyan sajátos intézménye, amelynek nincs előre meghatározott tananyaga, mert azt éppen az aktuális kérdések, problémák megoldása jelenti, a társadalmi és a személyes élet területén egyaránt.”

Hol volt először?

Az első népfőiskola Lakitelken volt és van a mai napig is és fontos helyet tölt be a magyarországi népművelésben és az erről való gondolkodásban. Ez az intézmény több európai ország népfőiskolai hagyományait és a magyarországinépfőiskolai mozgalmak két világháború közti mintáját követve valósult meg Lezsák Sándornak és feleségének köszönhetően, akik elkötelezettek voltak a népművelés ügye mellett. Az intézmény fejlesztésére jelentős összeget fordítottak, ami nagyban segíti a népfőiskola működését, hiszen nonprofit jellegéből adódóan nem egyszerű a fenntartása.

Mi van és mi lesz Taliándörögdön?

A Pannon Népfőiskola célja, hogy kiterjessze a Pannon Ifjúsági Értékőr programot, összegyűjtse a helyi és térségi értékeket, erősítse a Kárpát-medencei magyarságtudatot és elősegítse az egész életen át tartó tanulást. Tehát a népfőiskola erős összeköttetésben van a taliándörögdi „Kincsesházzal” és a KÖSZI-vel. Ahogy ez a KÖSZI névből is kiderül, fontos számukra az ifjúsági közösségek fejlesztése és a térség helyzetének folyamatos javítása, melyet különféle programokkal meg is tesznek. Emellett a civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatának javítására fektetnek hangsúlyt, ezt hivatott megvalósítani a népfőiskola Polgármesteri Kollégiuma is, ami platformot biztosít a találkozásra és a tapasztalatok és ötletek cseréjére a helyi közösségek és az önkormányzat között.

A kezdeményezés pedig nem egyedülálló, de annál inkább követendő. Magyarország területén több népfőiskola működik, de a határainkon túl, magyarlakta területeken is tartjuk a kapcsolatot ilyen népművelődési intézményekkel. Így korántsem a valóságtól elrugaszkodott gondolat, hogy megvalósuljon a magyarságtudat megerősítése az egész Kárpát-medencében és a magyarság értékeit valóban minél több magyar megismerje és magáénak érezze. Ennél pedig nem is igazán kell szebb cél!